Related image

 این سوال در ذهن خیلی هاست  که چطور قرآن علاوه بر نشان

دادن جهت و مسیر بهشت ، مومنین را به بهشت می برد؟ 

مثلا اهل بیت فرمودند :در زمان فتنه و عدم تشخیص فضای غبار آلود

جامعه ، به سراغ قرآن بروید.

فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ..1زیرا؛ قرآن کسانی را که سراغ

او بروند از آنها شفاعت می کند و شفاعتش هم قبول می شود.

 کلمه شفیع از شفع به معنای جفت است ؛یعنی قرآن مثل شخصیت 

دلسوزی در کنار انسان قرار گرفته و با او جفت می شود . از مسلمات است

که قرآن زنده و ناطق است . مثل کتب عربی نیست که فقط متنی باشد که

ما را به مطلب یا موضوعی راهنمایی کند.لذا پیغمبر اسلام ص میفرماید: 

وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ:

هر کسی قرآن را جلو خودش قرار دهد، یعنی امام خودش قرار بدهد،

و تابع او بشود، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ: قائد و سائق در روایت است، «قائد» آن است

که مثلاً اگر کسی یک شتری را می برد،افسارش را بگیرد و خودش جلو راه

بیفتد و شتر را از پشت سر بکشد، این میشود  قائد. اما اگر شتر

را جلو بیاندازد و از پشت به او بزند که برود می¬شود «سائق». اگر قرآن

را جلوی خودش قرار دهد،قرآن او را می گیرد و  به سوی بهشت می برد.

وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ اگر کسی قرآن را پشت سرش قرار بدهد؛یعنی به قرآن

بی اعتنا باشد ،از پشت سر او را به طرف جهنم هی می کند.

اینجور نیست که قرآن بگوید:خودت برو ، سَاقَهُ مرتب قرآن پشت سرش می

آید و او را می راند (سائق) تا جهنم ...

این قرآن چون زنده و داری درک است ، می گوید :فلانی در فتنه سراغ من آمد

پس شافع اوهستم و فلان افراد نیامدند پس ماحل آنها هستم. خلاصه مطلب 

اینکه قرآن غیر از وجود کتبی و لفظی که ما روزانه با آن سرو کار داریم دارای یک 

وجود خارجی است که از انسان شکایت یا شفاعت می کند.

1-(الکافی (ط - الإسلامیة)، ج‏2، ص: 599) 

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند: « ... هر گاه آشوبها چون شب تار شما را فرا گرفت به قرآن رو آورید (و بدان چنگ زنید) زیرا آن است شفیعى که شفاعتش پذیرفته است (در باره کسى که بدان عمل کند) و گزارش دهنده است از بدیها که گفته‏ اش (در باره آن کس که بدان عمل نکرده) تصدیق شده است، هر که آن را پیشواى خود کرد به بهشتش رهبرى کند و هر که (از آن پیش افتد) و آن را پشت سر خود قرار دهد به دوزخش کشاند، و قرآن راهنمائى است که به بهترین راهها راهنمائى کند».
برچسب ها : سائق و قائد- قرآن  ,